วันอังคาร, กันยายน 23, 2557

ตาดูดาว เท้าติดดิน ตอนที่ 2... ฮาดี...ห้ามคิดมาก

ตาดูดาว เท้าติดดิน ตอนที่ 2 ชีวิตที่เลือกบทได้
http://www.youtube.com/watch?v=udp8tPEcJgA&feature=share