วันจันทร์, กันยายน 29, 2557

ไม่อายโลก...ชมพลเอกธนะศักดิ์ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ สมัยที่ 69 ไทยยึดมั่นในหลักปชต.

https://www.youtube.com/watch?v=ftisnEoKrZg&list=UU3S5gtXjd522gCtjOkYRUwg
คลิป มติชนทีวี

รมว.กต.ยืนยันในเวทีสหประชาชาติไทยยึดมั่นในหลักปชต.

ที่มา ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงประเทศในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ โดยในส่วนของประเทศไทยการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สันติภาพและความมั่นคง ซึ่งเป็นสามเสาหลักของสหประชาชาติ ทั้งนี้ ไทยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการพัฒนา แนวทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคนในชาติและชุมชน และย้ำว่าหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ที่การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของการยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงความท้าทายในการสร้างความแข็งแกร่งให้ประชาธิปไตย ชี้ให้เห็นจากกรณีของไทยว่าประชาธิปไตยมีความหมายมากกว่าการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการเคารพหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์การเมืองของไทยและทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของกองทัพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการนำพาประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนผ่านการปฏิรูปตามแผน road map ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการนี้ ได้ยืนยันว่าไทยยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ย้ำว่าไทยไม่ถอยห่างจากประชาธิปไตย แต่อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่มุ่งการสร้างความปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปการเมือง และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สถาบันประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้ประเทศไทยหวนกลับไปสู่เหตุการณ์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม อีก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำว่าไทยยึดมั่นในหลักการและความรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ และมียบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ ทั้งในอาเซียน ในเวทีระหว่างประเทศและในกรอบสหประชาชาติย้ำบทบาทไทยการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีสันติภาพและความมั่งคั่ง ความร่วมมือกับประชาคมโลกในทุกมิติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความท้าทายของโลกโดยเฉพาะ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด เช่น ไวรัสอีโบลา และการปราบปรามการค้ามนุษย์ สันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนามีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งไทยแสดงบทบาทอย่างแข็งขัน เช่น การส่งกองกำลังในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เป็นต้น
...


คอมเมนท์จากเวปโซเชี่ยลมีเดีย

ดูเหมือนทางการสหรัฐฯ เขาไม่ “ว่าง” จะมาพบด้วยนะ ท่านเอกอัครราชทูต Kristie A. Kenney แถลงตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วว่า ที่ท่านธนศักดิ์เสนอว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบตัวแทนรบ.สหรัฐฯ ในระหว่างไปประชุม UNGA นั้น

“การประชุมแบบทวิภาคีคงเกิดขึ้นได้ยากค่ะ เพราะต้องมีการเตรียมตัวก่อน” ทูตคริสตี้บอก “ท่าน John Kerry ยังไม่ว่างพบค่ะ งานยุ่งมากค่ะ” “แต่ถ้าเข้ามาจับมือทักทายพอเป็นพิธีช่วงประชุมรอบอาเซียน-สหรัฐฯ ก็พอทำได้ค่ะ” อย่างไรเสียทูตคริสตี้รับปากว่า “จะฝากข้อความของท่านไปให้ท่านแคร์รี่นะคะ”

โดดเดี่ยวเดียวดายในเวทีโลก ไปถึงบ้านเขา เขาก็ไม่ได้อยากต้อนรับ เพราะคุณไม่ได้มาอย่างชอบธรรมไง อย่างง...

ปล. หารูปประกอบไม่ได้เลย ไม่มีรายงานข่าวท่านธนศักดิ์ในสื่อนอกเลย แหะ ๆ
...
ภาพจาก ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

คำปราศรัยฉบับเต็ม
"กองทัพไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการต้านกระแสประชาธิปไตย และประชาธิปไตยนั้นมีความหมายมากกว่าแค่จัดการเลือกตั้ง"

เคยเห็นที่ไหน