วันพฤหัสบดี, กันยายน 25, 2557

ป้ายปริศนาโผล่มช.ท้วงถามอธิการบดีเป็นสนช.รับใช้เผด็จการชาวมช.คิดอย่างไร?
ที่มา สำนักข่าวประชาธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 24 ก.ย.2557 ได้รับรายงานว่าภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายแห่งมีการติดป้าย-กระดาษเอ 4 ตั้งคำถามถึงการที่รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า มีการติดกระดาษขนาดเอ 4 จำนวนหนึ่งบริเวณศาลพระภูมิ ทางเดินอาคารเรียนรวม 5 ประกอบด้วยกระดาษที่มีข้อความแสดงยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเพจ “ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.” หลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง ลงวันที่ 31 ก.ค. 2557 พร้อมด้วยกระดาษที่มีข้อความ “มหาวิทยาลัยที่มาจากการเรียกร้องของท้องถิ่น….แต่ต้องมารับใช้เผด็จการ ลูกช้างมช. รู้สึกอย่างไร” หรือ “รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสนช. ตราประทับของคสช. ลูกช้างมช. ภูมิใจแล้วหรือ???”

ภาพถ่ายเมื่อ 24 ก.ย.2557 เวลา 18:15 นาที

ทั้งนี้จากการสอบถามนักศึกษาที่เดินผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าว ได้ความว่าพบเห็นข้อความดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ พร้อมยังกล่าวแสดงความแปลกใจที่ยังไม่ถูกฉีกทิ้ง เพราะแม้จะไม่ใช่ข้อความโจมตีตัวอธิการบดีโดยตรง ถึงจะเป็นการตั้งคำถามต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่มหาวิทยาลัยคงไม่ปล่อยทิ้งไว้นาน.