วันอังคาร, กันยายน 30, 2557

สุขเสรีไทย EP5 โต้ประยุทธ์ 26 ก.ย. : โดย สุดา รังกุพันธ์


http://www.youtube.com/watch?v=II_ALHYIYfs&feature=youtu.be

Published on Sep 29, 2014
สุขเสรีไทย คือ ขบวนการแนวร่วมองค์การเสรีไทย
ที่จะออกมาแถลงตอบโต้ประยุทธ์ จันทร์โอชา