วันพฤหัสบดี, กันยายน 18, 2557

คลิป เสวนา 'รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ' 15 กันยายน 57


งานสัมมนา "รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ" เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนา 'รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ' 1/3
https://www.youtube.com/watch?v=YCApAlcVSgE

เสวนา 'รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ' 2/3 
https://www.youtube.com/watch?v=UtHeHE1IsIE

เสวนา 'รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ' 3/3 https://www.youtube.com/watch?v=MbNYH9tVzN8