วันเสาร์, กันยายน 27, 2557

สนธิลิ้มปูดพุทธอิสระรับจ้างปตทจัดสัมนาพลังงาน ทหารช่วยป้องกัน


http://www.youtube.com/watch?v=KsM-YMrJ92A&feature=youtu.be

Published on Sep 26, 2014