วันจันทร์, กันยายน 22, 2557

ข้อคิดจาก อ.ชาญวิทย์ เมื่อได้ฟังการบรรยาย "เผด็จการ 101" ของอ.นิธิ เอียวศรีวงศ์

ห้องเรียนประชาธิปไตย บทที่ 2 วันที่18กันยา57
https://www.youtube.com/watch?v=wl5d9uieA7U

Charnvit Ks

Interrupted Academia.... at Thammasat U. Rangsit.....18/9/2014
Must see and must must listen.....
ผมได้ฟัง ได้ดู แล้ว ครับ (น่าเสียดาย ที่เกิดอุบัติเหตุ สดุด กลางคัน)
เป็นการบรรยาย ทางวิชาการ ที่ดีเลิศ
ฟังแล้ว ดูแล้ว แม้ไม่จบ แต่ก็อิ่มเอิบ หัวใจพองโต เกิดสติปัญญา
ขอแสดงความขื่นชม โสมนัส
กับ อ นิธิ อ ประจักษ์ ฯลฯ และ นักศึกษา ครับ
กล่าวโดยย่อ ประเด็นที่ อ นิธิ ได้วางไว้นั้น มากมายมหาศาล
ก้าวข้ามวิชาการ ทั้งรัฐศาสตร์ ปวศ ปรัชญาการเมือง สังคมศาสตร์ ทั้งมวล
เป็น "สหวิทยาการ" อย่างเหลือล้น
แต่ยังไม่จบ ครับ เกือบจะถึง "ภาคอุดมการณ์" อันเป็น "หัวใจ" ของ "เผด็จการ"
ประเด็นต่างๆ ที่ผลุดขึ้นมามากมาย
สมควร ที่จะคิดค้น แสวงหา เพื่อเดินหน้าต่อ
เช่น
"เผด็จการ" ต่างกับ "ทรราช" อย่างไร
"ทรราช" เป็นของ "สมัยโบราณ"
"เผด็จการ" เป็นของ "สมัยใหม่" (ต้องมีกองทัพประจำ)
"เผด็จการธรรมดาๆ" (ในเอเชีย และ อัฟริกา ผสมเก่า กับใหม่ เป็น local)
"เผด็จการ+ทรราช" = สมัยโบราณ+สมัยใหม่
"ยึดรัฐ" ได้ แต่ "ยึดชาติ" ไม่ได้ (ยกเว้นรัฐประหาร 2549 และ 2557 ?)
"ชาติ คือ สังคมที่ยอมรับ "ความเท่าเทียมกัน" ทางการเมืองของทุกคน"
"ชาติ" เคยเป็นของคนไทย เพียง 10 %
แต่มาบัดนี้ เป็นของคนมากมาย กว้างขวาง
"เผด็จการ" ต้องสร้าง "ความสพึงกลัว" และ "อุดมการณ์"
"เผด็จการ" ทุกวันนี้ กลัวการไหลของ "ข้อมูลข่าวสาร"
"เผด็จการ" วันนี้ กลัว การเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ "สัญญลักษณ์" / "วิชาการ"
ครับ ต้องฟัง ต้องดู ให้ได้
หากฟังแล้ว ยังไม่ get ฟังครั้งที่สอง ทุติยะ
หากยังไม่ get อีก ฟังครั้งที่สาม ตติยัม
แล้ว ท่านก็จะรู้เองว่า
change is coming.....
และเราควรจะทำอย่างไร ในการเผชิญ change อย่างมีสติสัมปชัญญะ ครับ
cK@GoodLuckOnThailandJourneyBackToTheFuture....