วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 01, 2560

โรงเรียนสุขานารีในโคราชแจ๋วกว่า... ฝึกประชาธิปไตยในวัยเยาว์ จำลองระบบเลือกตั้งระดับประเทศ

ฝึกประชาธิปไตยในวัยเยาว์ โรงเรียนโคราชจำลองระบบเลือกตั้งระดับประเทศ

By พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ
1 มิถุนายน 2560 
Voice TV


หลังโรงเรียนดังกรุงเทพฯนำทหารมาฝึกวินัยนักเรียนประถมศึกษา ด้านโรงเรียนโคราชฝึกสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านการจำลองระบบเลือกตั้งระดับประเทศ

โรงเรียนสุขานารี ถอดแบบการเมืองระดับชาติ จัดการเลือกตั้งสู่ระบอบประชาธิปไตย นักเรียนโรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบการเมืองระดับชาติ

โดยให้นักเรียน ตั้งกลุ่มสีขึ้นมา 10 กลุ่ม แทนพรรคการเมือง ซึ่งจะมีหัวหน้ากลุ่ม เหมือนหัวหน้าพรรค มีสมาชิกกลุ่ม เหมือนสมาชิกพรรค และมีการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม ออกชูป้ายเดินหาเสียงกับนักเรียนตามชั้นต่างๆ โดยวันนี้ เป็นวันเลือกตั้ง ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดคูหาเลือกตั้งออกเป็น 10 คูหา ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง คูหาสำหรับกาบัตรเลือกตั้ง และหีบหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง เหมือนกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ทุกประการ

ตัวแทนโรงเรียน นางพรรณชพัชร์ เจริญวรรณกูล หัวหน้างานบริหารบุคคล โรงเรียนสุขานารี เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมนี้ มีชื่อว่า “ประชาธิปไตย หัวใจสีขาว” ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนวิชาสาระหน้าที่พลเมือง ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิของตนเอง เลือกบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของนักเรียนทั่วไป เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนในสภานักเรียน โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานสภาและคณะกรรมการสภานักเรียนในครั้งนี้ มีทั้งหมดจำนวน 2,808 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป.6 จะได้สิทธิ์จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ที่มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 4 คน และคณะกรรมการสภา 20 คน เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการบริหารสภานักเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง

ooo

อาจารย์ รร. สาธิต เป็น ดร. ด้วย อ้างว่าพาทหารมาฝึกวินัยให้เด็กรู้จักการเข้าคิว ฟังแล้วเศร้าใจ

เอารูปเปรียบเทียบมาให้ดูว่า สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไม่เห็นต้องเอาทหารไปฝึกเด็ก เด็กเขาก็เขาแถวกันเองเรียบร้อยNarin Sanguansap