วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 02, 2560

ไผ่และไปรยา คนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตเพื่อผู้อื่น - คำผกา


.....
.....

ooo

Facebook Live 1ก.พ.60 Burapa Lekluanngarm - ขังไผ่ต่อ-ปูช่วยผู้อพยพhttps://www.youtube.com/watch?v=QlQMYSMzVEY

SHTV

Published on Feb 1, 2017

ชมสดได้ที่ facebook Burapa Lekluanngarm
https://www.facebook.com/liverbu?fref=ts