วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 25, 2560

จะตกต่ำถึงเพียงนี้เชียวรือ?....
ปย.
อายุครบรอบดวงแตก
หลวงปู่ ...
ขอทำนายต่อ ครั้งที่ ๒ ได้นิมิตว่า
///หลังจาก ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ คุณโยมปย. อายุ ครบรอบ ๖๓,๖๔ ปี บ้านเราเรียกว่าดวงแตก
ร้ายแรงกว่าดวงตก
(ดวงแตกมาจากคำว่า ดวงบาตรแตก ทำลายผู้มีศีล ทุบบาตรให้แตก ไม่มีที่กิน ที่อยู่ เพื่อปฏิบัติ พระสงฆ์องค์เณร เดือดร้อนทั่วประเทศ
กรรมนี้พอๆ กับอนันตริยกรรม
/ไทยสงบดีมีสุข ยิ้มเมืองสยาม ก็มาจากพระพุทธศาสนา)
///ดวง (จิต) จะตก ดวงนี้ขึ้น ๔ ปีสุดๆ, ลง ๓ ปีสุดๆ
ถ้าลงครั้งนี้ลงแบบไม่มีแผ่นดินอยู่ ต้องระเหเร่ร่อน ต่างภาษา
(วิธีแก้มี แต่เรามิอาจบอกได้ เพราะตอนนี้เขาเป็นผู้มีผงธุลีในดวงตามาก ทำให้ปัญญามืดบอด)
แต่ตอนนี้แก้ไม่ทันแล้ว..
///วิบากกรรม ที่ทำลายพระพุทธศาสนาทุกนิกายในไทย...
///ในอดีต คุณโยมปย. เคยเป็นทหารของพระนเรศฯ
หลังจากพระนเรศฯ สวรรคต คุณโยมปย. เป็นใหญ่ลืมตัว ใช้อำนาจทำลายพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาที่ร่วมกอบกู้ชาติกับพระนเรศฯ
(อย่างนี้เรียกว่า กบฏ...) สันดานยังเหมือนเดิม
///ด้วยบุญในอดีตยังมีอยู่จึงเกิดมาเป็นคนได้อีก..
ก่อนมาเกิดชาตินี้ ก็สัญญาว่า จะมารักษาพระพุทธศาสนา แต่ก็ตระบัดสัตย์เหมือนเช่นเคย..
...
///ณ บัดนี้ ก็ใกล้หมดเวลาแล้ว ถึงเวลาที่กรรมจะเอาคืนทั้งหมด
หมดพลัง
หมดอำนาจในจิต
หมดบารมีในใจ
หมดวาสนา
///ต่อไปมีแต่ปัญหา
...
ปัญหาการเงินคงคลังประเทศ
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาสุขภาพ หลอดเลือดสมอง และหัวใจ
ปัญหา ญาติพี่น้อง ลูกหลาน คนใกล้ชิดทำให้เสื่อมเสีย
จะเกิด ม๊อบต่างๆ อีกมากมาย
///นิมิต เมื่อ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๔:๐๖ น.

เก็บตกจากเน็ต