วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 27, 2560

ชวนฟัง รายการคิดเพื่อไทย... แก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย ยิ่งรัฐบาลทหาร คสช.ทำรุนแรง สังคมยิ่งขัดแย้ง - ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ม.มหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=0KnrSkD2riU&app=desktop

แก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย ยิ่งรัฐบาลทหาร คสช.ทำรุนแรง สังคมยิ่งขัดแย้ง

Freedom Thailand


Published on Feb 25, 2017

แก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย ยิ่งรัฐบาลทหาร เผด็จการ คสช.ทำรุนแรง สังคมยิ่งขัดแย้ง/ รายราย คิดเพื่อไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ooo