วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2560

เตือน "ม.มหิดล" หยุดหนุน "เผด็จการ" กลับสู่ปณิธาน "ปัญญาของแผ่นดิน"
https://www.youtube.com/watch?v=gqGDl8G6YWY

เตือน"ม.มหิดล"หยุดหนุน"เผด็จการ"กลับสู่ปณิธาน"ปัญญาของแผ่นดิน"

jom voice

Published on Feb 27, 2017

ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง คณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณี ออกแถลงการณ์ ให้กำลังใจการทำหน้าที่ของ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหดิล ที่ถูก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตั้งกรรมการสอบเอาผิดออกแถลงการณ์ให้ คสช.ยกเลิกการใช้ม.44 อย่างพร่ำพรื่อว่า เป็นความตกต่ำของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ยึดมั่นในหลักการแห่งวิชาการ ทั้ง ๆ ที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ ได้ทำหน้าที่ตามภารกิจของสถาบันฯ บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาอย่างแท้จริง ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเสียด้วยซ้ำที่แสดงพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม แทนที่จะใช้หลักการของเหตุผลมาหักล้าง และก่อนหน้านี้ บุคคลากร และองค์กรของมหาวิทยาลัย นำชื่อ มหาวิทยาลัย มหิดล ออกมาใช้เคลื่อนไหวทางการเมือง สนับสสนุนกลุ่มการเมืองอย่างชัดเจน แต่ผู้บริหารกลับไม่แสดงท่าทีใด ๆ ซึ่งวิธีการเช่นนี้จะส่งผลต่อความเสื่อมศรัทธาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศอย่างยิ่ง

ooo