วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 27, 2560

เป้าหมายการแก้กฏหมายสงฆ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและการศึกษาทางโลกของคณะสงฆ์ไทย - เป้าหมายจริง คือ เข้าไปยึด เพื่อบริหารจัดการเงินสดของวัดทั่วไทย กว่า 300,000 ล้านบาท และ เข้าไปจัดการทรัพย์สินวัดทั่วไทย กว่า 20 ล้านล้านบาท เริ่มต้นที่ วัดธรรมกาย
ที่มา FB


Phrasitthisak Sirinuntho

ส่วนหนึ่งจากโพสต์
https://www.facebook.com/Sitthisak1453/posts/1358787280851233
#ด่วน..!!! ข่าวกรองวงใน สนช.สายพุทธ ( ไฟถึงบ้านแล้วตื่นหรือยัง มหาเถร.. จะยอมจำนนต่อทรราชหรือจะ ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอกราชของพุทธศาสนาในประเทศไทย...???? )
=================
การแก้กฏหมายสงฆ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและการศึกษาทางโลกของคณะสงฆ์ไทย

สาระสำคัญ:
@ ยุบรวม พศ. ไปอยู่กับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรม

@ ควบรวมการจัดการศึกษาของ มจร และ มมร มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่งเข้าด้วยกัน มีสถานะเป็นศูนย์การศึกษาและการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวไตรสิกขา เน้นการศึกษาพระไตรปิฎก ยุบเลิกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยทางโลกเขาจัดการศึกษาอยู่แล้วทุกหลักสูตร

@เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอย่างแท้จริง

@หรืออาจตั้งชื่อเป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์เท่านั้น

@การขอและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานใหม่ ให้เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

@พระที่เรียนจบแล้วต้องคงสภาพความเป็นพระถาวร เพื่อดูแลและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ห้ามลาสิกขามาหางานทำแข่งกับคฤหัสถ์

@ ยกเลิก พรบ.สงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 เพื่อยุบทิ้งมหาเถรสมาคม

@ให้นำพรบ.สงฆ์ 2484 มาใช้แทน ซึ่งจะเป็นการปกครองแบบสังฆสภา สังฆมนตรี

@พระสงฆ์บวชแล้วห้ามลาสิกขา เหมือนพุทธเถรวาทในประเทศอินเดีย และศรีลังกา

@รายได้ของพระที่เกิดจากกิจนิมนต์และรายได้อื่น ๆ ระหว่างบวชต้องตกเป็นของวัด และจัดส่งเข้ากองคลังกลางผ่านกรมการศาสนา

@รายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากกิจศรัทธาต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราภาษีก้าวหน้า

@พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาห้ามเปิดบัญชีธนาคารเพื่อสะสมทรัพย์

@ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้จ่ายทรัพย์ไม่ว่ากรณีใด ต้องผ่านไวยาวัจกรของวัดนั้น ๆ ห้ามพระสงฆ์จับต้องเงินทองด้วยตนเอง เพื่อรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

@ ยกเลิกนิตยภ้ตเกี่ยวกับสมณศักดิ์ทั้งหมดที่เคยได้รับ

@โดยมีคณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่มีนายสมพร เทพสิทธาเป็นประธานเป็นผู้รับผิดชอบ

( มหาเถร มจร และ มมร ออกมาสู้ได้แล้วหรือยัง...??? )

.เบื้องหลัง การบุกธรรมกาย

เป้าหมายจริง คือ เข้าไปยึด เพื่อบริหารจัดการเงินสดของวัดทั่วไทย กว่า 300,000 ล้านบาท และ เข้าไปจัดการทรัพย์สินวัดทั่วไทย กว่า 20 ล้านล้านบาท

เริ่มต้นที่ วัด ธรรมกาย....คิวต่อไป วัดสระเกศ วัดโสธร และวัดพระพุทธชินราช วัดพระปฐมเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไร่ขิง ....

ใครอาศัยใบบุญ เช่าตึกแถว เช่าที่วัดทำกิน เช่าบ้านช่องในที่วัด ก็เตรียมตัว เตรียมใจ ไว้ให้ดี ควายจะไล่ขวิดกัน ทั้งแผ่นดินละงานนี้....

ล้มธรรมกายได้ ก็ล้มได้ทุกวัด ไม่มีเหลือ เหนือสุด ยัน ใต้สุด ไม่มีรอดแล้วงานนี้....

รายการคืนความสุขให้เหล่าคนดี แล้วละครับ......

#OpSingleGateway

https://timeline.line.me/…/_dcxSjsVTrDP…/1148816457404061598