วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 27, 2560

Overview : 'มติประชาชน อยากเห็นรัฐถอนกำลัง หยุดปิดล้อมวัด เลี่ยงสังคมแตกแยก'
https://www.youtube.com/watch?v=Q85NkCCGVfw

อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ OVERVIEW 27-2-2017

SHTV

Published on Feb 27, 2017

Overview : 'มติประชาชน อยากเห็นรัฐถอนกำลัง หยุดปิดล้อมวัด เลี่ยงสังคมแตกแยก'

.....