วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 25, 2560

หนังสือกรณีธรรมกาย วิเคราะห์ผิด อย่าเพิ่งเชื่อ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1176633285782589/

อรุณสวัสดิ์ครับทุกท่าน
ผมเอา clip ของผมเองมาให้ดูครับ "หนังสือกรณีธรรมกาย วิเคราะห์ผิด อย่าเพิ่งเชื่อ" www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1176633285782589 อันนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับ ก็โปรดมองว่าเป็นนำเสนอหลักการวิจัยที่ถูกต้อง และฉุกคิดตามหลักกาลามสูตรนะครับผม ขอให้มีสุขสวัสดิ์นะครับ


Sopon Pornchokchai shared ดร.โสภณ พรโชคชัย's live video.