วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 21, 2560

มองความประหลาดของขบวนการต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่เอาถ่านหินแต่เอารัฐบาลทหาร?