วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 26, 2560

ฝากถึงชาวพุทธที่ไม่ใช่ธรรมกาย ด้วยรักและห่วงใย ฟังสิ ด้วยสติ และไตร่ตรองhttps://www.facebook.com/Lookphradham/videos/1218979174864280/