วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 21, 2560

"พระไพรวัลย์"สงสัยเจตนารัฐบาล จับ"ธัมมชโย"ไม่ได้ ทำไมต้องปิดวัดฯ..? "ม.44"ยิ่งใช้ ยิ่งทำลาย"ปรองดอง"
https://www.youtube.com/watch?v=1a7xarrW-xs

"พระไพรวัลย์"สงสัยเจตนารัฐบาล จับ"ธัมมชโย"ไม่ได้ ทำไมต้องปิดวัดฯ..?

jom voice

Published on Feb 20, 2017

พระมหาไพรวัลย์ วรวรโณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการที่รัฐบาลใช้ ม.44 เข้าจับกุม พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและยังคงปักหลักปิดล้อมวัดพระธรรมกายแม้ว่าไม่สามารถหาตัวพระธัมมชโยและนำไปสู่การกระทบกระทั่งกับพระและญาติโยมภายในวัดว่า การใช้ ม.44 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เด็ดขาดเพื่อจับพระเพียงรูปเดียว แต่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพระและประชาชนอีกจำนวนมากนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร ถ้ามีเป้าหมายที่จะเข้าไปบริหารจัดการภายในวัดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะรัฐไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปบริหารวัดหากญาติโยมและพระไม่อนุญาติ ขณะเดียวชาวพุทธทั้งหลายก็ควรจะตั้งสติอย่าใช้อารมณ์ความสะใจต่อการใช้ความรุนแรง จะไม่พอใจ พระธัมมชโย หรือวัดพระธรรมกาย ก็ไม่ควรจะสนับสนุนการใช้ความรุนแรง

ooo

"ม.44"ยิ่งใช้ ยิ่งทำลาย"ปรองดอง" พระไพรวัลย์กล่าวไว้.https://www.youtube.com/watch?v=ClTHd_mFwn8

jom voice

Published on Feb 20, 2017

พระมหาไพรวัลย์ วรวรโณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับนโยบายการความสามัคคีปรองดองของรัฐบาลคสช.ว่า บ้านเมืองจะเกิดความปรองดองกันได้ต้องมีบรรยากาศของการรอมชอมเพื่อพูดคุยกัน และต้องเสียสละกัน ผู้กระทำผิดก็ต้องยอมรับผิด และไม่ควรจะมีใครเสนอตนเหนือกว่าใคร โดยเฉพาะทหารซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งด้วยเช่นกัน จะมากำหนดแนวทางการปรองดองไม่ได้ แต่ควรจะถูกลงโทษหรือรับผิดกับการทำร้ายประชาชนที่ผ่านมาด้วย ดังนั้นความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญคือความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นก่อน รัฐบาล คสช.ไม่มีทางที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับประชาชนภายในชาติได้