วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 23, 2560

เสียงร้องของธรรมกายจากแคลิฟอร์เนีย

เสียงร้องของธรรมกายจากแคลิฟอร์เนีย
Article 44 is a crime against Humanity

ฉาวไปทั้งโลก กระฉ่อนไปทั้งสังคมออนไลน์
ทหารไทยหลายพันนายได้ใช้อำนาจตามกฎหมายมาตรา 44 ปิดล้อมไม่ให้ทั้งสงฆ์และฆราวาสนับหมื่นคนเข้าและออกจากวัดพระธรรมกาย ที่ปทุมธานี ประเทศไทย ซึ่งเป็น "ศูนย์กลางของธรรมกายโลก" ของพุทธศาสนามหานิกาย โดยมุ่งหวังให้ทั้งฆราวาสและบรรพชิตนับหมื่นต้องอดข้าวอดน้ำตายในบริเวณวัด ท่ามกลางอ้อมกอดของพันธสีมาที่โอบอุ้มให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
____________________________

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017
พระภิกษุและฆราวาสจากวัดพระธรรรมกาย
สาขาแคลิฟอร์ สาขาแรกของธรรมกายในต่างแดน
ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาลไทยผ่านกงสุลไทยแอลเอ ขอให้รัฐบาล คสช ยุติการบังคับใช้มาตรา 44

ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร เป็นผู้ออกมารับหนังสือร้องเรียนแทนกงสุลใหญ่ประจำแอลเอ

คณะภิกษุสงฆ์จากวัดธรรมกายสาขาแคลิฟอร์เนีย
และญาติธรรมยังได้ยกขบวนไปประกาศจุดยืนให้
ทั้งคนไทยและเทศในเขต "Thai Town" บนถนน Hollywood ให้รับรู้ด้วยว่า "Article 44 is a CRIME against Humanity" นั่นคือการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 44 เป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
_________________________________

สังคมโลก ทั้งบุคคลธรรมดา ทั้งองค์การสิทธิมนุษยชนทั้งองค์การสหประชาชาติ ทั้งผู้นำรัฐบาลทั่วทุกทวีป ทั้งสำนักข่าวระดับโลกและองค์กรพุทธทั่วโลกต่างจับตาดูเหตุการณ์โค้นล้มและทำลายล้างวัดพระธรรมกายของรัฐบาลเผด็จการไทย อย่างใกล้ชิดด้วยความรู้สึกงงงวย

"หลวงพ่อธัมมชโย"พระภิกษุอาวุโส
ผู้ใช้เวลาหลายสิบปีทุ่มเทความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมและความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์สร้าง "วัดพระธรรมกาย" ขึ้นมาจนเป็นวัดพุทธมหานิกายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดในโลก มีญาติธรรมและญาติโยมนับล้านคนปวารณาตนเป็นศิษย์และร่วมกันบริจาคทั้งปัจจัย วัตถุสิ่งของและอสังหาริมทรัพย์เพื่อบำรุงศาสนสถานแห่งนี้ให้รุ่งเรืองสืบไป

ชาวโลกต่างตั้งข้อสงสัยว่าพระภิกษุอาวุโสที่กำลังอาพาธหนักรูปนี้ทำไมจึงถูกตั้งข้อหาเป็น 100 คดีทั้งๆที่ได้ประกอบคุณงามความดีมากมายในการทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา

คดีของหลวงพ่อธัมมชโยเริ่มจากเรื่องที่ท่านถูกเรียกให้ไปรายงานตัว เมื่อท่านไปรายงานตัวไม่ได้เพราะอาพาธหนัก ก็ถูกหมายจับตามมา ต่อจากหมายจับคดีต่างๆก็พรั่งพรูตั้งแต่ คดีรับของโจร ไปสู่คดีฟอกเงินและขยายไปสู่คดีอื่นๆรวมทั้งสิ้น 108 คดีในปัจจุบัน และอาจมีคดีอื่นๆเพิ่มขึ้นตามมาอีกหลายคดีในอนาคต

เจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหารและตำรวจใช้เวลาหลายวันค้นหาตัว "หลวงพ่อธัมมชโย" ทุกซอกทุกมุมในวัดพระธรรมกายแต่ไม่พบแม้แต่เงา แทนที่จะถอนกำลังกลับออกไปจากวัดเนื่องจากหาตัวผู้ต้องหาไม่พบ

แต่กลับจะยึดวัดพระธรรมกายและข้าวของทั้งหมดของวัดแทน
____________________________________________

มีคำเตือนจากผู้รู้มายังข้าราชการ ทหารและตำรวจว่า พวกท่านจะเป็นหนึ่งในจำเลยที่ต้องถูกนำตัว ขึ้นสู่การพิจารณาคดี ในศาลอาญาพิเศษ ของ องค์การสหประชาชาติ ในข้อหา หรือ ในฐานความผิด "การถอนราก ถอนโคน" หรือ Persecution

ข้อหานี้ เป็นความผิดทางอาญาระหว่างประเทศ ที่ไม่มีอายุความ เพราะเป็น "อาชญากรรม ที่เป็นปฏิปักษ์ กับ มนุษยชาติ หรือ Crimes against Humanity ผู้พิพากษามักลงโทษหนัก ให้จำคุก ราว ๕๒ ปี ไม่มีการลดหย่อนโทษ

รัฐบาลไทย ข้าราชการ ทหารและตำรวจคงรู้ดีว่าประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณ และลงนามในสนธิสัญญาสำคัญๆหลายฉบับ สาระสำคัญของสนธิสัญญาล้วนเกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ในสังคมโลกซึ่งรวมทั้งมวลมนุษย์ในสังคมไทยด้วยว่าต้องได้รับความเป็นธรรมจากชนชั้นปกครอง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกัน มีอิสระภาพในการแสดงออก ไม่มีทาส ไม่มีการเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ
___________________________________________

ก่อนจบข้อเขียนนี้
RED USA ขอแจ้งข่าวร้ายให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบว่าขณะที่ คสช สั่งล่าหลวงพ่อธัมมชโยอย่างเอาเป็นเอาตาย กลับเปิดโอกาสให้ สนช. ได้ผ่านกฎหมายที่ส่งผลเสียต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสมากมายหลายเรื่องดังนี้ :
1. ยกเลิก 30 บาทรักษาทุกโรค
2. ยกเลิก อบต.
3. ยกเลิกเบี้ยคนชรา
4. ยกเลิกเบี้ยพิการ
5. ยกเลิกเงินอุดหนุนวัด
6. ประกาศใช้ พรบ.อิสลาม
7. ประกาศใช้ พรบ.ซักกาด จากเงินภาษีของประชาชนไทย
______________________________________________

จากกรณีย์วัดพระธรรมกาย
จนถึงสาระในวรรคสุดท้ายของข้อเขียนนี้
RED USA ขอเรียกร้องมายังทุกท่านอย่างจริงใจว่า
ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ใส่เสื้อสีเหลืองหรือใส่เสื้อสีแดง

จงหยุดคิดสักนิดว่าพวกท่านยังจะแตกแยก
แบ่งพรรคแบ่งพวก โจมตีกันต่อไปอยู่อีกหรือ

รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา
ทำอะไรให้ประชาชนบ้าง
นอกจากร่วมกับพวกพ้อง
โกงกินประเทศและกดขี่ขูดรีดประชาชน

ประชาชน
จะเก็บประยุทธ์ จันทร์โอชาและรัฐบาลชั่วไว้ทำพ่อหรือไร
__________________________________________________

RED USA - Thai Voice International
February 21, 2017

ที่มา FB

Red USA - Thai Voice International