วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 27, 2560

มีการทักท้วงว่าพระที่ธรรมกายใช้ผ้าปิดปาก แต่รถทหารทำไมปิดทะเบียนรถ + 10 วัน รัฐใช้เงินไป 50 ล้านบาทในการดำเนินการล้อมธรรมกาย การปิดทางเข้าออกรอบวัดพระธรรมกาย ทำชาวบ้านคลองสาม เดือดร้อนหนัก

ooo
https://www.facebook.com/KALALAND321/videos/975651702565612/