วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2560

สรุป 308 คดี วัดธรรมกาย

"สรุปการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกาย 308 คดี"


เรื่องโดย สุริยา ปะตะทะโย
ภาพโดย Nation TV
17 กุมภาพันธ์ 2560"


คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1.มีความผิดฐานบุกรุก 16 คดี 
2.ความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 20 คดี
3.ความผิดฐานกีดขวางการจราจร 5 คดี
4.ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 1 คดี
5.ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 128 คดี
6.ความผิดตาม พ.ร.บ.น้ำบาลดาล 1 คดี
7.ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 4 คดี
8.ความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงาน 2 คดี
9.ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งทรัพย์ที่เจ้าพนักงานยึดไว้ 1 คดี
รวม 178 คดี"


-มีการออกหมายจับของศาลธัญบุรีที่855/59 ลงวันที่15 ธ.ค. 59 กับนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกศิลยานุศิลย์วัดพระธรรมกาย

-มีการออกหมายจับของศาลอาญาที่110/59 ลงวันที่15 ธ.ค. 59 กับนายองอาจ ธรรมนิทา

**คดีที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของ กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.)

1.ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 (ฐานยุยงปลุกปั่น) 1 คดี

-มีการออกหมายจับของศาลอาญาที่109/2560 ลงวันที่13 ธ.ค.59 กับ น.ส.ดวงกมล ทองคณารักษ์

-มีการออกหมายจับของศาลอาญาที่110/2560 ลงวันที่ 13 ธ.ค.59 กับ น.ส.ทิพวรรณ์ สุจริยานุรักษ์

**คดีที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

1.มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 19 คดี

-มีการออกหมายจับของศาลจังหวัดสีคิ้วที่121/59 ลงวันที่17 พ.ย.59 กับ พระเทพญาณมหามีนีหรือพระธัมมชโย

**คดีที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของ สภ.เกาะยาว จ.พังงา

1.มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 98 คดี

2.ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 1 คดี

3.ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธ 1 คดี

4.ความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ปะการัง) 1 คดี

5.ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน(ตัดต้นไม้ขวาง) 1 คดี

6.ความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม(ตั้งเสาและสถานีวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต) 1 คดี

รวม 103 คดี

-มีการออกหมายจับศาลจังหวัดพังงา ที่จ.6/2560 ลงวันที่25 ม.ค. 60 กับ พระเทพญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย

-มีการออกหมายจับศาลจังหวัดพังงา ที่จ.7/2560 ลงวันที่25 ม.ค.60 กับ นายเพชร์ แก่นทรัพย์

**คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.ภูเรือ จ.เลย

1.ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 3 คดี

2.ความผิดฐานออก น.ส.3ก. โดยมิชอบ 2 คดี

3ความผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 1 คดี

รวม 6 คดี

-มีการออกหมายจับศาลจังหวัดเลยที่174/59 ลงวันที่15 ส.ค. 59 กับ พระเทพญาณมหามนุนี

-มีการออกหมายจับศาลจังหวัดเลยที่175/59 ลงวันที่15 ส.ค. 59 กับ พระทเพพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกาย

**คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.อุ้มผาง จ.ตาก

1.มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 1 คดี

-มีการออกหมายจับของศาลจังหวัดแม่สอด ที่ จ.142/59 ลงวันที่ 15 ส.ค. 59 กับ พระธา"

ooo
ooo