วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2560

สัมภาษณ์สด (คนวัดจัดเต็ม) พระจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ช่วยธรรมกาย
https://www.facebook.com/DhammakayaInside/videos/663592090509503/