วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2560

พุทธแท้หรือพุทธเทียม ลองฟังพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดท่าตอน พระอารามหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=2ApoGP0ryTU

พุทธแท้หรือพุทธเทียม ลองฟังพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดท่าตอน พระอารามหลวง

สถานีข่าวการเมือง

Published on Feb 28, 2017

คลิกเพื่อติดตาม Subscribe สถานีข่าวการเมือง
https://www.youtube.com/channel/UCqGm...