วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2560

องกรค์พุทธยุโรป ยื่นหนังสือต่อประธานองค์กรสิทธิมนุษยชน ประจำสหประชาชาติ เรียกร้อง คสช.ยกเลิก ม.44 ละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรง + รายการ Overview : 'ธรรมกายอันตราย เมื่อรัฐบาลเรียกใช้บริการกองทัพ'

องกรค์พุทธยุโรป ยื่นหนังสือต่อประธานองค์กรสิทธิมนุษยชน ประจำสหประชาชาติ เรียกร้อง คสช.ยกเลิก ม.44 ละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรง

Feb 28, 2017
ที่มา คมข่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 หน้าสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้แทนองค์กรพุทธยุโรปรวมถึงผู้ศรัทธาวัดพระธรรมกายกว่า 150 คน เข้ายื่นหนังสือถึง ฯพณฯ เซียด รา แอด ออล ฮุสเซน (His Excellency Zeid Ra'ad Al Hussein) ประธานองค์กรสิทธิมนุษยชน ประจำสหประชาชาติ เพื่อรับทราบเจตจำนงของชาวพุทธยุโรปในการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไทยที่มีอันตรายต่อพระพุทธศาสนาดังเช่นกรณีการใช้ ม.44 ต่อวัดพระธรรมกายและชาวพุทธผู้บริสุทธิ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติ

การเข้ายื่นหนังสือประท้วงรัฐบาลไทยต่อประธานองค์กรสิทธิมนุษยชน ประจำสหประชาชาติครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้แทนประเทศต่างๆและสื่อมวลชนทั่วโลก เพราะตรงกับการประชุมสามัญประจำปี องค์กรสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 34 โดยมีผู้แทนรัฐบาลทั่วโลกจาก 193 ประเทศเข้าร่วม

สำหรับชาวพุทธที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาจากหลายประเทศอาทิ อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล คสช.ยกเลิกการใช้ ม. 44 จัดการวัดพระธรรมกาย อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง


ooo

ooo

Overview : 'ธรรมกายอันตราย เมื่อรัฐบาลเรียกใช้บริการกองทัพ'


https://www.facebook.com/VoiceTVonline/videos/10156198465939848/