วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 25, 2560

หยุด ม.44 ก่อนจะสูญเสียมากกว่านี้... รัฐบาลต้องรับผิดชอบ!!!
ข้อความว่า “ขอความเมตตากรุณายกเลิกมาตรา 44 หากทำไม่ได้ภายในเวลา 21.00 น. เก็บศพได้เลย”