วันพุธ, กุมภาพันธ์ 01, 2560

ทำไม? 30 องค์กรสื่อกลัว "นักการเมือง" แต่ไม่กลัว "เผด็จการทหาร"
https://www.youtube.com/watch?v=uCxrE3ijlcE

ทำไม? 30 องค์กรสื่อกลัว"นักการเมือง"แต่ไม่กลัว"เผด็จการทหาร"

jom voice

Published on Jan 31, 2017

นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส คอลัมน์นิสต์ ทำงานในวงการสื่อสารมวลชนไทยเกือบ 40 ปี ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณี 30 องค์กร สื่อ รวมตัวต่อต้าน ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ ซึ่งร่างโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศ เพราะเห็นว่าจะเปิดทางให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และจะทำให้นักการเมือง ที่จะมาจากการเลือกตั้งในอนาคต ใช้อำนาจแทรกแทรกแซงสื่อเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ แต่รู้สึกหดหู่ใจที่ตัวแทน 30 องค์กรสื่อฯให้เหตุผลว่าจะเปิดทางให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน จะเข้ามาแทรกแซงสื่อ พูดเช่นนี้ไม่ควรจะทำอาชีพสื่อ เพราะเป็นการไม่เคารพและไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชน เรียกได้ว่า"กลัวทักษิณ"กันจนเสียสติ เสรีภาพของประชาชนคือเสรีภาพของสื่อ สื่อมวลชน มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่สื่อเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง แล้วในยามที่ประชาชนถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพ 30 องค์กรวิชาชีพสื่อหายหัวไปไหน นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรวิชาชีพสื่อไม่เคยเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้บริโภคหรือประชาชนเลย อย่างไรก็ตามตนจะเคลื่อนไหวต่อต้าน ร่างพ.ร.บ.ฉลับนี้ตามแนวทางของตัวเอง จะไม่เข้าร่วมกับ 30 องค์กรวิชาชีพสื่อ เพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดที่ไม่เห็นหัวประชาชน