วันอาทิตย์, มกราคม 08, 2560

สำหรับคนไทย-อเมริกันที่ยังอยากมี Obamacare : Take a stand—sign the petition. Don't let Congress take away quality, affordable health care from millions of Americans
Click the following link to sign the petition.

https://www.barackobama.com/protect-obamacare/?utm_medium=cpv&utm_source=om_fb_aca_20170104_protect-obamacare_aca3b-c6-m3_toc-abc&source=om_fb_aca_20170104_protect-obamacare_aca3b-c6-m3_toc-abc