วันพุธ, มกราคม 11, 2560

Facebook Live 11ม.ค.60 Burapa Lekluanngarm - ห่วงอนาคตเด็กไทยใต้ยุคคสช.
https://www.youtube.com/watch?v=oKuLheAp0gw

Facebook Live 11ม.ค.60 Burapa Lekluanngarm - ห่วงอนาคตเด็กไทยใต้ยุคคสช.

SHTV

Published on Jan 11, 2017

ชมสดได้ที่ facebook Burapa Lekluanngarm
https://www.facebook.com/liverbu?fref=ts

ooo