วันพฤหัสบดี, มกราคม 12, 2560

สนทนาวิชาการ: รัฐ(ธรรมนูญ)ประหาร Constitutionalization of Coup d'État โดย อ.ดร. Piyabutr Saengkanokkul และ อ.ดร. Eugénie Mérieau
https://www.youtube.com/watch?v=BjwjS-lDFHw&feature=youtu.be

สนทนาทางวิชาการ: รัฐ(ธรรมนูญ)ประหาร Constitutionalization of Coup d'État

Somsak Jeamteerasakul

Published on Jan 10, 2017