วันศุกร์, มกราคม 13, 2560

"อันวาร์ หะยีเต๊ะ"เหยื่อกระบวนการยุติธรรมไทย เปิดใจคนในขบวนการไม่รับ"พูดคุยสันติสุข"
https://www.youtube.com/watch?v=C12eBnuWbsc

"อันวาร์ หะยีเต๊ะ"เหยื่อกระบวนการยุติธรรมไทย เปิดใจคนในขบวนการไม่รับ"พูดคุยสันติสุข"

jom voice

Published on Jan 12, 2017

นายอันวาร์ หะยีเต๊ะ นักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและสันติภาพปาตานี ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกกมาจากคุกเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา 12 ปี ในคดีความมั่นคงและก่อความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2556 ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1 )ว่า ยังยืนยันในความบริสุทธ์ของตัวเอง แต่จะไม่เสียเวลารือ้ฟื้นคดีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม แต่จะเอาเวลาทำงานเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อไป และจากการพูดคุยกับนักโทษคดีความมั่นคงใน 3 จังหวัดในเรือนจำ ซึ่งมีทั้งคนที่เป็นตัวจริงในขบวนการต่อสู้กับรัฐ และเป็นแพะ ทำให้เข้าใจว่า การใช้ความรุนแรงแม้ว่าคนในขบวนการจะไม่เห็นด้วย แต่ถ