วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2560

ภาพ เรียกร้อง #ปล่อยไผ่ #ปล่อยสมยศ #ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน และ #ไม่เอาอีกแล้วเผด็จการ #ยกเลิกมาตรา_112 จาก คนไทยในยุโรป และอเมริกา

สส. สุนัย จุลพงศธร อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมกับคนเสื้อแดงชิคาโก เรียกร้อง #ปล่อยไผ่ ณ หน้าร้าน McDonald's แห่งแรกในอเมริกา ซึ่งบัดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ ในเมือง Des Plaines, Illinois

ภาพจาก FB Jaran Ditapichaiคนไทยจากหลายประเทศในยุโรป และจากฟินแลนด์ยืนถือป้ายหน้าตึกที่เขียนที่รั้วว่ามนุษยชาติ ที่เมืองตูรกุ เมืองหลวงแห่งแรกของฟินแลนด์ พร้อมป้าย #ปล่อยไผ่ #ปล่อยสมยศ #ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน และ #ไม่เอาอีกแล้วเผด็จการ #ยกเลิกมาตรา_112
Thai activists from several countries in Europe and friends from Finland send messages to Thai Junta in front of a building with a sign at the fence, humanities of Abo Academy in Turku, the old capital of Finland. #Free_Pai, #Free_Somyot, #Free_All_Political_Prisoners_in_Thailand, #No_more_Dictatorship, and #Abolish_Lèse_majesté_Law.

ภาพจาก FB Junya Yimprasert