วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

ผู้รักประชาธิปไตย RED USA Speak : การแสดงท่าทีจาก Red USA AUG 7, 2016 ต่อประชามติ

https://www.youtube.com/watch?v=EAvfRR8gv4U

การแสดงท่าทีจาก Red USA AUG 7, 2016

Red USA

Published on Aug 7, 2016

เราไม่ได้แพ้โหวตเพราะคน LA ไม่ได้กลับเมืองไทยเพื่อไปออกเสียงสิทธิ์หรือต่อสู้ในประเทศไทยที่เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลย เราอยู่ต่อสู้ที่ LA เคลื่อนไหวอยู่ที่นี่ ก็เพื่อให้โลกได้เห็น มากกว่าจะสิงสถิตสู้อยู่แค่ในกะลาไทยแลนด์

เราแพ้เพราะไม่มีโอกาสได้เปิดเผยความเลวร้ายที่ถูกซ่อนเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัย ออกมาให้คนประชาชนมองเห็นได้อย่างครบถ้วน เพราะประชาชนถูกปิดหูปิดตาแม้กระทั่งร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่มีให้อ่าน มีแต่หนังสือสรุปคุณงามความดีของร่างรัฐธรรมนูญ ที่ฝ่าย กกต.ผู้ทำผลโหวต เป็นผู้ชี้ทางแนะนำให้ประชาชนยอมรับเลือกเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญของนายมีชัยตัวนี้ ประชาชนจึงไม่รู้ หลงกล ยอมรับกฏโจรมาคลุมหัวตัวเอง

ดำเนินรายการโดยคุณ จอม เพชรประดับ