วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

คำถามคาใจ ทำไมคนโหวตโน ถึงหายไปอย่างน้อย 962,761 เสียง

คำถามคาใจ ทำไมคนโหวตโน ถึงหายไปอย่างน้อย 962,761 เสียง

..................
ประชามติ 2550
ผู้มีสิทธิ 45,092,955 คน
มาออกเสียง 25,978,954 คน (57.61%)
บัตรเสีย 504,207 ใบ (1.94%)
เห็นชอบ 14,727,306 คะแนน (57.81%)
ไม่เห็นชอบ 10,747,441 คะแนน (42.19%)


ประชามติ 2559
ผู้มีสิทธิ 50,515,118
มาออกเสียง 27,623,126 คน
เห็นชอบ 61.40% 15,562,027 คน (61.42%)
ไม่เห็นชอบ 38.60% 9,784,680 คน (38.60%)

ถ้าดูจากตัวเลข ไม่เห็นชอบ ปี 2550 จำนวน 10,747,441 คน ไม่เห็นชอบในปี 2559 จำนวน 9,784,680 คน ลดลง 962,761 คน

และถ้่าคิดเป็นสัดส่วนก็ลดลงอย่างนา่ใจหายไปอีก จาก 42.19% เหลือเพียง
38.60% ทั้งที่พื้นที่ใหม่ที่โหวตโนกลับชนะอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ในปี 2550 จาก รับ มากกว่าถึง 320,648 กลายเป็์น ไม่รับมากกว่ารับ 161,714 ในปี 2559

ดังนั้นสมมติฐานที่ว่า
แพ้เพราะไม่สามารถขยายฐานได้เพิ่มขึ้น ก็ไม่น่าจะจริง

ประชามติ 2559 ถ้าดูจากฐานการเข้าร่วมแสดงตน มากว่่าปี 2550 เป็นจำนวนมาก ทั้งพรรคการเมือง นักศึกษา เอ็นจีโอ หรือแม้แค่บรรดา กปปส. กลับใจ

ปัญหาใหญ่ใหญ่กว่านั้นก็คือ ทำไมรักษาฐานเดิมไม่ได้มากกว่า

Thanapol Eawsakul

.....

"ศึก" ประชามติ 7 สิงหาคม ชัยชนะของกลไกรัฐราชการ
แต่จะชนะ "สงคราม" ยึดครองจิตใจของประชาชนหรือไม่ ก็อีกเรื่องหนึ่ง
...............

ในการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ผมคิดว่าเป็นการต่อสู้กันของพลัง 2 ระบบคือ

โหวตเยส ใช้กลไกรัฐราชการ
โหวตโน ใช้กลไกการเลือกตั้ง

https://www.facebook.com/thanapol.eawsakul/posts/1195103830556454

ผลออกมา
โหวตเยส 61.40 % 15,562,027 คน
โหวตโน 38.60% 9,784,680 คน
http://vote2016.voicetv.co.th/

แต่ คณะรัฐประหาร 2549 ก็ชนะในประชามติ 19 สิงหาคม 2550 ซึ่งประวัติศาสตร์ก็บอกเราว่า

.................
แม้พวกเขาจะเขียนกติกาขึ้นมาเองเพื่อกีดกัน กดทับ ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วแทนที่ด้วยระบบ “คนดี”แต่การเลือกตั้งทั่วไปทั้ง 2 ครั้ง

คือปี 2550 และ 2554 ฝ่ายที่ชนชั้นนำ อีหลีต อำมาตยา –เสนาธิปไตย ตุลาการ สนับสนุน กลับพ่ายแพ้ นี่เองที่เป็นเหตุที่มาของรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
ดู
ชาญวิทย์ เผยสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว คนรุ่นใหม่ตื่นตัวการเมือง คิดไกลกว่าคนอายุ 80
http://www.matichon.co.th/news/241372

ดังนั้น ่่การชนะศึกประชามติของ กลไกรัฐราชการ จะนำมาสู่การชนะ สงคราม ในการยึดครองจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ได้หรือไม่

หรือถึงที่สุดแล้วพวกเขาจะ "จนตรอก" ด้วยการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งหลังจากรัฐธรรมนูญ 2559 ที่พวกเขา ร่างมากับมือ มันใช้ไม่ได้ ดังหวัง

เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

ที่มา

Thanapol Eawsakul