วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

"ประชามติที่ขัดกฎหมาย"

"ประชามติที่ขัดกฎหมาย"

วานนี้ (8 สิงหาคม) ผมไปพบอัยการศาลทหารในคดีที่ผมถูกกล่าวหาว่าขัดคำสั่ง คสช. ผมได้ตอบคำถามนักข่าวจากอัลจาซีร่า (Al Jazeera) ที่มาขอสัมภาษณ์ไปว่า กระบวนการประชามติมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหลายประการ เช่น คสช. และรัฐบาลใช้อำนาจปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของอีกฝ่าย หรือ กกต. ไม่ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไปทำให้ประชาชนขาดข้อมูล ทั้งยังปล่อยให้ กรธ. ฉวยโอกาสใช้จุลสารของ กกต. ที่เผยแพร่ไปทุกครัวเรือนโฆษณาเฉพาะข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งที่กฎหมายให้เผยแพร่ "คำอธิบายและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ" ทำให้ประชาชนถูกบิดเบือน ขัดต่อมาตรา 7 มาตรา 9 และ 10 ของ พรบ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ จึงเป็นประชามติที่ไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แต่ผมยังคงเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนจำนวน 15.56 ล้านคน ที่ออกเสียงเห็นชอบเพราะต้องการให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญแม้จะด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไปก็ตาม เช่น อยากให้มีการเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น หรืออยากให้ คสช. พ้นไปจากอำนาจ หรืออยากเห็นการปราบโกง เป็นต้น ดังนั้น ประชาชนจึงควรได้รับการยกย่องส่วน คสช. และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การออกเสียงประชามติต้องมัวหมองสมควรถูกประณามและถูกดำเนินคดี ทั้งจะต้องรับผิดชอบต่อความคาดหวังของประชาชนที่ออกเสียงเห็นชอบดังกล่าว ส่วนผมก็ยังต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อไป เพราะขนาดร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วแต่การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การจับกุมพลเรือนขึ้นศาลทหารที่เชียงใหม่ หรือการจับกุมนิสิตนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยก็ยังคงเกิดขึ้นทุกวัน เรายังไม่ได้พ่ายแพ้เพียงแต่ถูกโกงเท่านั้น การต่อสู้จึงเพิ่งเริ่มต้นไม่ได้จบลงอย่างที่หลายฝ่ายคาดคิด

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
9 สิงหาคม 2559


Watana Muangsook