วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2559

คลิป “นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์” PITVFANPAGE

“นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์”

นำเสนอมุมมองทางวิชาการโดยคณาจารย์จากภาคปกครอง อาทิ
รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

ร่วมด้วย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ดำเนินรายการและ แลกเปลี่ยนมุมองโดย ผศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม เวลา 16.15-18.30 น.
ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
....

ขอบคุณคลิปจาก PITVFANPAGE


นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : สิริพรรณ นกสวน สวัสดีhttps://www.youtube.com/watch?v=GhhEEy7Gmts

.....

นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : ประภาส ปิ่นตบแต่ง


https://www.youtube.com/watch?v=UI1d7_s2Uo0

.....

นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : นฤมล ทับจุมพล


https://www.youtube.com/watch?v=qJWGDaWKcQA

.....

นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์


https://www.youtube.com/watch?v=nm5Tfjd38vU

.....

นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์


https://www.youtube.com/watch?v=s_fXA9T4_7o

.....

นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ


https://www.youtube.com/watch?v=4S5blgaAo8M

.....

นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย


https://www.youtube.com/watch?v=MB_KhdOYQPg

.....

นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์ : สุรชาติ บำรุงสุข


https://www.youtube.com/watch?v=YSRDq20LBfM