วันศุกร์, สิงหาคม 05, 2559

คำแถลงของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส เกี่ยวกับการลงประชามติรัฐธรรมนูญ ในประเทศไทย เรียกร้องให้การลงประชามติที่ Free-and-Fair ประณามการใช้กฏหมายที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเช่น ม.112 ปิดปากประชาชน
สัญลักษณ์พรรคสังคมนิยม (ฝรั่งเศส)


Maurice Braud, secrétaire national chargé du pôle Mondialisation, Régulation et Coopération


Thaïlande : le Parti socialiste appelle à la libération des opposants au projet de Constitution et à un vrai débat démocratique

Le 7 août 2016, les Thaïlandais sont appelés à participer à un référendum convoqué par la junte militaire, en place depuis le coup d’État de mai 2014, afin de voter pour une nouvelle Constitution. Celle-ci veut imposer, notamment, le droit de la junte à nommer au Sénat et au poste de Premier ministre des personnes non élues.

Le Parti socialiste dénonce les intentions de la junte militaire qui a démontré en deux ans qu’elle avait renié son engagement à une transition démocratique rapide. Après avoir institutionnalisé la loi martiale, élargi l’interprétation et l’application du crime de lèse-majesté, l’interdiction de faire campagne pour le « Non » au référendum avait confirmé définitivement le but véritable du Conseil national pour la paix et l’ordre : empêcher tout retour à une véritable démocratie.

Le Parti socialiste, informé de l’emprisonnement d’au moins 124 opposants à la Constitution, appelle à leur libération immédiate. Il demande au pouvoir thaïlandais de repousser la date du référendum et de mettre en place les conditions d’un débat libre et transparent sur le contenu de la Constitution.