วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2559

ภูมิธรรม เวชยชัย : ข้อพิจารณาบางประการ...จากผลของประชามติ - เพื่อไทย ร่อนแถลงการณ์ ปล่อยตัวผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวค้านร่างรธน.

ข้อพิจารณาบางประการ...จากผลของประชามติ

1) ขอชื่นชม และขอขอบคุณ
ทุกความคิดเห็นที ออกมาใช้สิทธิ กำหนดอนาคตประเทศ
ในการลงประชามติเมื่อ 7 ส.ค. 2559

2) การทำประชามติ ที่ผิดธรรมชาติ
"เป็นการทำประชามติ ภายใต้บรรยากาศที่มีการข่มขู่คุกคาม "ฝ่ายผู้มีความเห็นต่าง" อย่างรุนแรง
มีการควบคุมตัว ตั้งข้อกล่าวหา จับกุมคุมขัง "ผู้เห็นต่าง"
ที่ผิดไปจากมาตรฐานของการใช้กระบวนการยุติธรรมปกติ
มีการใช้กลไกภาครัฐอย่างเต็มที่ อาทิ ใช้งบประมาณมากกว่า 3,000 ล้านบาท ใช้บุคลากรภาครัฐทั้งฝ่ายความมั่นคง (ทหาร/ตำรวจและฝ่ายปกครอง) และของกระทรวง, ทบวง, กรมต่างๆ เกือบทุกระดับ เพื่อมาดำเนินการผลักดันให้การทำประชามติบรรลุเป้าหมายตามที่คณะผู้ร่างและจัดทำ ต้องการ....จนอาจกล่าวได้ว่า
"การทำประชามตินี้ ไม่เสรี ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นธรรมชาติ ตามมาตรฐานที่ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกเขาทำกัน"

3) การทำประชามติ ที่ประชาชนต้องการหลุดพ้นจากวิกฤต
เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกและต้องการที่จะก้าวให้พ้นออกจาก "สภาพวิกฤตที่ชีวิตพวกเขากำลังเผชิญ"
เพราะการที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ กำลังเผชิญกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจ และความเดือดร้อน ในการทำมาหากิน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะก้าวให้พ้นจากข้อจำกัดที่ควบคุมพวกเขา ภายใต้รัฐบาลอำนาจพิเศษ ในสถานการณ์พิเศษปัจจุบัน ย่อมเป็นภาวะอึดอัดที่ทุกคนอยากก้าวให้พ้นโดยเร็ว
"การรับร่าง รธน." จึงเป็นช่องทางสำคัญหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อหลุดพ้นจากภาวะที่ไม่พึงปรารถนาได้เร็วที่สุด และเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด
"การรับร่าง รธน.” จึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่หลุดพ้นจากภาวะอึดอัดในปัจจุบัน

4) อนาคตที่ต้องใคร่ครวญ..โจทย์ที่ต้องคิดต่อ....
น่าเสียดายที่ผลของประชามติ ได้ก่อให้เกิด รธน.ฉบับใหม่ ที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าฉบับเดิมที่ถูกฉีกทิ้งไป
และน่าเป็นห่วงว่า อนาคตผลจากการใช้ รธน.ฉบับใหม่จะนำมาซึ่งปัญหาใหม่ ที่ไม่มีวันรู้จบ เพราะสาระสำคัญข้างหน้าจะเปิดโอกาสให้เกิดนายกฯ คนนอก และการสืบต่ออำนาจของกลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบันต่อไป รวมทั้งภายใต้กรอบคิดและความต้องการของคณะผู้ร่างที่ปรารถนาจะควบคุมรัฐบาลต่อจากนี้ไป ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์บังคับเดินต่อไปอีก 20ปี หรือการทำให้ รธน.นี้แก้ไขได้ยากหรือแทบแก้ไม่ได้เลย...จะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตที่คอยฉุดรั้งประเทศไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้โดยง่าย
ก็หวังว่าโจทย์ในอนาคต จะได้รับการใส่ใจจากผู้มีอำนาจปัจจุบัน และหวังว่ากลุ่มผู้มีอำนาจที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันร่าง รธน. ฉบับนี้ทุกท่าน จะไม่หลงลำพองในชัยชนะชั่วคราวที่เกิดขึ้น และไม่ละเลยที่จะคิดป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต

5) ทางออกของวิกฤตการณ์ใหม่ : ข้อเสนอที่ฝากให้พิจารณา
ให้เตรียมคิดทางออกในวิกฤตการณ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น.
ประเทศต้องเดินหน้าต่อไป
ปัญหาวิกฤตต่างๆ ของประเทศยังดำรงอยู่
กระบวนการหาทางออกของประเทศต่อจากนี้ไป ยังต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการตามวิถีทางของประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่ายในสังคม ให้เข้ามาร่วมหาทางออกจากวิกฤตที่จะเกิดขึ้น
ประเทศ เป็นของทุกคน
ต้องร่วมกัน ก้าวต่อไป ให้พ้นวิกฤต

ภูมิธรรม เวชยชัย
9 สิงหาคม 2559


Phumtham Wechayachai

ooo


เพื่อไทย ร่อนแถลงการณ์ ปล่อยตัวผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวค้านร่างรธน.

ที่มา มติชนออนไลน์
10 ส.ค. 59


“เพื่อไทย” ร่อนคำแถลง เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้เห็นต่างต่อร่างรธน.-เร่งสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ออกคำแถลง เรื่อง เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้เห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ และเร่งสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ว่า พรรคพท.ขอเรียกร้องดังต่อไปนี้ 

1.ควรพิจารณาปล่อยตัว “ผู้มีความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ที่ถูกจับกุม ด้วยเหตุเพราะปัจจุบันการทำประชามติได้สิ้นสุดลงแล้ว การดำเนินการกับผู้เห็นต่างดังกล่าวจึงควรจะยุติลง ในส่วนของผู้มีอำนาจและผู้บังคับใช้กฎหมาย ควรจะได้ใช้ดุลยพินิจในทางสร้างสรรค์ว่าการเผยแพร่ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 การวิพากษ์วิจารณ์หรือการมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่แตกต่างกันเป็นปกติวิสัยของคนในสังคมที่อาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ จึงไม่ควรจะตั้งข้อหาขนาดว่ากระทำผิดอาญาร้ายแรงถึงขั้นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักร ทั้งนี้หากรัฐยังคงยืนยันที่จะดำเนินการอยู่ต่อไป ก็ควรต้องใช้กระบวนการยุติธรรมปกติ อนึ่ง ได้ทราบว่าผู้ถูกคุมขังบางส่วนมีสุขภาพร่างการที่ไม่สมบูรณ์ มีโรคประจำตัว การควบคุมกักขังบุคคลเหล่านี้จึงควรคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างสูง และ 

2.เนื่องจากปัจจุบันการลงคะแนนประชามติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ควรพิจารณาเสริมสร้างให้มีบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นต่างจากทุกภาคส่วนให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้าน เพื่อที่กฎหมายดังกล่าวจะสามารถนำพาประเทศไทยให้เดินต่อไปได้ด้วยการยอมรับจากทุกฝ่าย