วันอังคาร, สิงหาคม 23, 2559

ใครจะเป็นนายกฯ ไม่สำคัญเท่ากับ ใครที่กำลังจะปล้นตำแหน่งนายกฯ !

ใครจะเป็นนายกฯ ไม่สำคัญเท่ากับ
ใครที่กำลังจะปล้นตำแหน่งนายกฯ !

พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บอกว่า

คำถามพ่วงจะไปขัดแย้ง
กับบทหลักในรัฐธรรมนูญไม่ได้
ดังนั้นในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรก
จะต้องเลือกจากบัญชีพรรคการเมืองที่ ส.ส.เสนอ
ส่วน ส.ว. ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
ในขั้นตอนต่อไป จะมีกระบวนการอย่างไร
และ ส.ว. จะมีสิทธิเสนอชื่อหรือไม่
ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติ
ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
จะเขียนไว้ในบทเฉพาะกาล


บรรจบ ขุมทอง

ooo
https://www.facebook.com/tv24newsroom/photos/pb.388396157974208.-2207520000.1471857176./682673138546507/?type=3

ooohttps://www.facebook.com/Jatuporn.UDD/videos/910557419056353/