วันศุกร์, สิงหาคม 12, 2559

เปิดใจผู้ใหญ่บ้านก้มกราบนายอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยอ้างว่าโครงการขุดลอกคลองถูกเรียกเก็บเงินสูตรลับ
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews/videos/1074410632634662/