วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

เชื่อว่าโหวต โน จะชนะ ถ้าจะโกงคะแนนประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จะต้องโกงกันอย่างไร และได้แค่ไหนถึงจะชนะ

ผลประชามติ 7 lสิงหาคม 2559
จะชนะแบบแลนด์สไลด์
ด้วยอัตราส่วนที่มากกว่า 60:40
(ปี 2550 อัตราส่วน รับ ไม่รับ คือ 57.8: 42.2)


ประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จากผู้มีสิทธิ์ 50 ล้านคน

- ถ้ามีคนใช้สิทธิ 50 % 25 ล้านคน 
อัตราส่วน 15 ล้านต่อ 10 ล้าน

- ถ้ามีคนใช้สิทธิ 55 % 27.5 ล้านคน 
อัตราส่วน 16.5 ล้านต่อ 11 ล้าน

- ถ้ามีคนใช้สิทธิ 60 % 30 ล้านคน 
อัตราส่วน 18 ล้านต่อ 12 ล้าน

มีความเป็นได้ที่จะชนะกัน 5 ล้านเสียงเป็นอย่างน้อย

ผมเชื่อว่าโหวต โน จะชนะ
.....


ถ้าจะโกงคะแนนประชามติ 7 สิงหาคม 2559
จะต้องโกงกันอย่างไร และได้แค่ไหนถึงจะชนะ

......................

ในวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นการลงคะแนน ที่เอาประเทศเป็นเขตลงคะแนน มีผู้มีสิทธิออกเสียง ทั้งประเทศ มีจำนวน 50,585,118 ราย

ขณะที่จำนวนหน่วยลงประชามติ ถ้าอิงตามการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะมีจำนวน 94,454 หน่วย

นั่นก็หมายความว่า เฉลี่ยตัวเลขต่อหน่วยคือ 535.5 คะแนน

(ตะแนนในเขตชนบทจะร้อยกว่านี้เพราะในเมือง เช่น หน่วยในนนทบุรีของผม มี 903 รายชื่อ)

การเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งทั่วประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งเพราะถ้า ทำจริงเราก็อาจจะต้องหาหีบบัตร และการพิมพ์บัตรเลือกตั้งสำรองไว้อีก 1 ชุด จำนวนเท่ากับการไปลงคะแนน ซึ่งเป็นงานที่ยากเกินไป

วิธีเดียวที่จะโกงกันได้คือการพยายามใส่คะแนน "ผี" ลงไปในหีบบัตร ซึ่งก็จะยากไปอีกแบบหนึ่ง ก็คือการที่หน่วยลงคะแนนเป็นจำนวนมาก การโกงแบบเป็นกอบเป้นกำของแต่ละหน่วยก็เป็นไปไมได้

เช่น ในเขตที่มี ผู้มีสิทธิลงแนนแค่ 535 ตามค่าเฉลี่ย แต่มีบัตรลงคะแนน รวมกันถึง 600 ใบ ก็จะเรียกว่า "บัตรผี" นี่ก็จะเป็นการโกงอย่างชัดเจน

ถ้าจะโกงให้ชนะก็ต้องมาคำนวณว่า ความต่างของคะแนนเสียงจะเป็นเท่าไหร่ และเฉลี่ยต่อหน่วยเลือกตั้งจะใส่คะแนนลงไปมาน่้อยเท่าไหร่

ส่วนต่าง ่ 500,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 5.28
ส่วนต่าง ่ 1,000,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 10.56
ส่วนต่าง ่ 1,500,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 15.84
ส่วนต่าง ่ 2,000,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 21.12
ส่วนต่าง ่2,500,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 26.4
ส่วนต่าง ่ 3,000,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 31.68
ส่วนต่าง ่ 3,500,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 36.96
ส่วนต่าง ่ 4,000,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 42.24
ส่วนต่าง ่ 4,500,000 คะแนน = แต่ละหน่วยต้องใสคะแนนเพิ่ม 47.52

ตัวเลขถ้าคิดเพียงแค่ไมกี่หน่วยการเติมคะแนนลงไป สัก 48 คะแนนอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก

แต่ถ้าจะต้องใส่ 48 คะแนน ในจำนวน 94,454 หน่วยลงคะแนน นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าจะทำให้ไม่เกิดพิรุธ

อันนี้อาจจะต้องเป็นโจทย์ใหญ่ให้คนที่มีอำนาจในการโกงได้ตัดสินใจ