วันศุกร์, สิงหาคม 12, 2559

ผู้เชี่ยวชาญการก่อการร้าย วิเคราะห๋ 3 กลุ่ม เข้าข่าย"ระเบิด-เผา"หลายจว.ใต้
https://www.youtube.com/watch?v=iBvdVhLIV4U

ผู้เชี่ยวชาญการก่อการร้าย วิเคราะห๋ 3 กลุ่ม เข้าข่าย"ระเบิด-เผา"หลายจว.ใต้

jom voice

Published on Aug 12, 2016

นายอาทิตย์ ทองอินทร์ ผู้เชี่ยวด้านเหตุการณ์ก่อการร้าย หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีเหตุการณ์วางระเบิดและเพลิงไหม้หลายจุดวันเดียวกันในหลายจังหวัดภาคใต้ว่า หากตั้งสมมุติฐานจาก กลุ่มไอเอส หรือกลุ่มก่อการร้ายสากล ถ้าดูจากอาวุธที่ใช้ รูปแบบการก่อเหตุ ไม่น่าจะเป็นไปได้ และหากกลุ่มไอเอสจะมีการฆ่่าตัวตายในที่เกิดเหตุด้วย จึงไม่น่าจะใช่ กลุ่มที่สอง กองกำลังติดอาวุธในสามจังหวัดภาคใต้ ก่อเหตุนอกพื้นที่ อันนี้น่าวิเคราะห์เพราะเห็นว่า การพูดคุยสันติภาพหยุดชะงักไป และรัฐไทย ก็ไม่ยอมรับข้อตกลงร่วม ขณะเดียวกันสามจังหวัดภาคใต้ก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่ แต่หากกลุ่มก่อความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ทำแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้เสียมวลชนและยิ่งทำให้ รัฐไทย ใช้มาตรการรุนแรงปราบปรามมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ 3 กลุ่มการเมืองที่เสียประโยชน์ อันนี้ด่วนสรุปเร็วเกินไป และไม่เชือว่าจะมีศักยภาพพอที่จะทำได้ ส่วนสมมุติฐานทีว่าเป็นการกระทำของรัฐเอง อันนี้ยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลย เพราะทุกวันนี้รัฐบาล คสช.ก็มีอำนาจเต็มอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะสร้างความเด็ดขาดให้เพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตามถ้าตีความสิ่งที่กลุ่มก่อเหตุต้องการสื่อสารกับรัฐไทยคือ เป็นกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันหลัก และต้องการทำลายรัฐบาลโดยการสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ