วันพุธ, มีนาคม 09, 2559

นิสัยการ ยกย่อง สรรเสริญ เยินยอ 'ฆาตกร' ของฝ่ายขวาไทย ไม่เคยลดละ!! (เลว อย่างไร้จิตสำนึก ฆ่าคนตายโดยเจตนา ยังมีหน้ามาชื่นชมกัน)

นิสัยการ ยกย่อง สรรเสริญ เยินยอ 'ฆาตกร' ของฝ่ายขวาไทย ไม่เคยลดละ!!

ที่สำคัญ พวกเขาไม่ได้ทำไปเพราะ บ้าหรือเมาด้วย พวกเขาชื่นชมฆาตกรจริงๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อาจเพราะฆาตกรเหล่านั้น ฆ่า กราดยิงใส่คนจำนวนหนึ่งซึ่งพวกเขาไม่เคยนับเป็นเพื่อนร่วมชาติ ซึ่งมีชีวิต มีลมหายใจ และที่สำคัญคือมีครอบครัวอยู่ข้างหลังเหมือนที่พวกเขามี

ที่สำคัญ คือช่วยบอกฉันทีว่า ต่อกรณีการฆ่าคนแบบกราดยิง เป็นส่วนหนึ่งตรงไหนในคุณธรรรมอันสูงส่งที่ฝ่ายขวาไทยเพรียกหาอยู่ตลอดเวลา ??!!


Janewit Chueasawatee