วันพฤหัสบดี, มีนาคม 10, 2559

เมืองไทยทุกวันนี้... การต่อสู้ทางสัญลักษณ์ที่ทำได้ กะ ทำไม่ได้...

ชาวนา กับ เทวดา

ถือปืนไปเชียร์ก็ยังได้ !!!