วันพฤหัสบดี, มีนาคม 10, 2559

ผู้ถูกขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 เตรียมฟ้องมวลชน กปปส.เพื่อสร้างบรรทัดฐานสิทธิทางการเมือง


https://www.youtube.com/watch?v=AN_W6d_XxBA

ผู้ถูกขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 เตรียมฟ้องมวลชน กปปส.เพื่อสร้างบรรทัดฐานสิทธิทางการเมือง
jom voice

Published on Mar 8, 2016

นายธวัชชัย วรธรรมโกวิทย์ ผู้ถูกขัดขวางจากมวลชน กปปส.จนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 ได้ ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia ว่า ตนกำลังรวบรวมคลิปที่ถูกขัดขวางจากมวลชน กปปส.จนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงห­น้า ในการเลือกตัี้ง 2 ก.พ. ปี 57 ได้ ปรึกษากับทนายความ เพื่อฟ้องร้องคนของกปปส.ที่พยายามข่มขู ขัดขวาง ขว้างปา เพื่อไม่ให้ตนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ซึ่งมีตัวบุคคลในคลิปอย่างชัดเจน โดยจะฟ้องเรียงตัว ไม่ฟ้องรวมในนาม กปปส. ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการพิทักษ์ไว­้ซึ่งสิทธิทางการเมืองของพลเมือง และหากผู้ที่ถูกขัดขวางการไปใช้สิทธิ์เลือ­กตั้งคนอื่น ๆ จะรวมตัวกันฟ้องเป็นรายบุคคลก็จะเป็นเรื่อ­งที่ดี เพราะตนไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไร แต่เป็นการทำตามหน้าที่ของกฎหมายในการใช้ส­ิทธิทางการเมือง ซึ่งบรรทัดฐานนี้ต่อไป จะได้ไม่มีใครกล้าที่จะไปขัดขวางคนอื่นในก­ารไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก
....