วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 14, 2558

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรตุลาการ + HRW ออกแถลงการณ์คล้ายคลึงกัน หยุดควบคุมตัวพลเรือนโดยทหาร


ที่มา FB บีบีซีไทย

คณะผู้แทนอียูห่วงการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่ผ่านองค์กรตุลาการ ขณะที่โฆษกกองทัพบกยืนยันการสั่งขังยังต้องผ่านอำนาจศาลทหาร ด้าน สนง.ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเรียกร้องไทยทำตามกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง กรณีสังหารนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดิน

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรตุลาการ โดยเห็นว่าภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งไทยในฐานะภาคีสมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องนำผู้ต้องสงสัยไปยังศาล

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปฯ มีความกังวลต่อการที่ยังคงใช้ศาลทหารพิจารณาคดีที่บุคคลเป็นพลเรือน และขอเรียกร้องให้รัฐบาลจำกัดการใช้ศาลดังกล่าวเฉพาะกับการพิจารณาคดีความผิดต่อกฎหมายทหารซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ทหาร นอกจากนี้ยังได้ย้ำข้อเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยและยกเลิกกฎอัยการศึก

ด้าน พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผู้กระทำความผิดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 37/2557 ซึ่งเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารนั้น ตำรวจจะเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนผู้ต้องหาพลเรือน กรณีมีเหตุสุดวิสัยจำเป็น ไม่สามารถนำผู้ต้องหาไปศาลทหารได้ภายในเวลา 48 ชม. และเมื่อเหตุจำเป็นสุดวิสัยสิ้นสุดลง ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลทหารในการสั่งขังต่อไป

พ.อ.วินธัย ยังชี้แจงถึงการแก้ไขมาตรา 46 พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ว่า จะมีผลบังคับกับเฉพาะทหาร หรือบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเท่านั้น และการให้อำนาจผู้บังคับบัญชาทหารจะเป็นเฉพาะเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย และได้วางหลักเกณฑ์ว่าการขังผู้ต้องหายังคงให้เป็นอำนาจของศาลทหารเท่านั้น

ความเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองฯ เป็นประเด็นที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกขึ้นมาเรียกร้องในวันนี้ให้รัฐบาลไทยตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกรณีการสังหารนายใช่ บุญทองเล็ก นักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินและสมาชิกชุมชนคลองไทรพัฒนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกคนแปลกหน้ายิงที่บ้านพัก โดยนายใช่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ทำงานด้านสิทธิที่ดินคนที่ 4ที่ถูกสังหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ บอกว่าไทยมีพันธกรณีที่จะคุ้มครองสิทธิการมีชีวิตและให้ความคุ้มครองที่เพียงพอกับบุคคลที่เผชิญความเสี่ยงและดำเนินการสอบสวนการละเมิดสิทธิเหล่านี้

ooo


Thailand: End Military Detention of Civilians

Lawmakers Should Reject Military Power Grab to Legalize Prolonged Detention 


Thailand's Prime Minister Prayuth Chan-ocha waves after a handover ceremony for the new Royal Thai Army Chief at the Thai Army Headquarters in Bangkok on September 30, 2014.
© 2014 Reuters

Thailand’s government is trying to hand the military unchecked authority to detain civilians. Thai lawmakers should reject this military power grab that puts all citizens at risk of prolonged detention without charge.
Brad Adams, Asia director
ที่มา Human Rights Watch
FEBRUARY 13, 2015

(New York) – Thailand’s lawmakers should reject a proposed revision to the Military Court Act that would broadly empower the armed forces to detain civilians without charge for nearly three months, Human Rights Watch said today.

Before the end of February 2015, the military-appointed National Legislative Assembly is expected to consider a draft amendment to the 1955 Statute of the Military Court Act, which the government of Prime Minister Gen. Prayuth Chan-ocha submitted on December 9, 2014. Article 46 of the amended law would allow local military commanders to detain civilians for up to 84 days without charge or judicial oversight.

“Thailand’s government is trying to hand the military unchecked authority to detain civilians,” said Brad Adams, Asia director. “Thai lawmakers should reject this military power grab that puts all citizens at risk of prolonged detention without charge.”

The proposed amendment will allow the military to bypass judicial oversight under the Criminal Procedure Code. Intervention by judges under the procedural code has been the sole safeguard against prolonged arbitrary detention since the military coup on May 22, 2014.

Three days after the coup, the National Council for Peace and Order (NCPO) junta, issued order number 37, replacing civilian courts with military tribunals for trying some offenses. The order empowers the military court to prosecute all crimes in the Thai penal code, including lese majestecrimes for insulting the monarchy and national security and sedition offenses. In addition, people who violate the NCPO’s orders are also subject to trial by military court.

Over the past eight months, the military has arbitrarily detained hundreds of civilians under martial law powers and tried many in military courts in Bangkok and other provinces, in violation of international law. Those held have been denied access to lawyers and family members. The NCPO has disregarded and refused to seriously investigate detainees’ allegations of torture and ill-treatment.

The proposed amendment to the military court law would violate Thailand’s obligations as a party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to ensure due process and fair trial rights. Under article 9 of the ICCPR, no one may be subjected to arbitrary arrest or detention, and shall be promptly informed of the reasons for their arrest. A person detained on suspicion of a criminal offense is to be brought promptly before a judge. The Human Rights Committee, the international expert body that monitors state compliance with the ICCPR, has interpreted “promptly” to mean within a few days. The proposed amendment ensures none of the protections against wrongful detention provided under international law.

Furthermore, governments are prohibited from using military courts to try civilians when civilian courts can still function. The Human Rights Committee has stated in its General Comment on the right to a fair trial that “the trial of civilians in military or special courts may raise serious problems as far as the equitable, impartial and independent administration of justice is concerned.” This is particularly problematic in Thailand where every element of military courts functions within the Defense Ministry’s chain of command, which has been controlled by the NCPO since the May coup.

“The proposed amendment is just the junta’s latest broken promise to return the country to rights-respecting, democratic rule,” Adams said. “Enshrining detention without charge and military trials of civilians will perpetuate dictatorship – not democracy – in Thailand.”