วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 23, 2558

คลิป AI...Thailand: One More Voice หนึ่งเสียงของคุณ สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ปกป้องสิทธิมนุษยชนhttps://www.youtube.com/watch?v=bO4vRU7bQl0


Amnesty International Thailand

หนึ่งเสียง หนึ่งความสนับสนุน ร่วมกับกว่า 7 ล้านผู้สนับสนุนแอมเนสตี้ทั่วโลกรวมเป็นพลังสำคัญในการทำงานปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หากคุณคือสมาชิกแอมเนสตี้ จงภูมิใจว่าคุณคือผู้สนับสนุนในทุกความสำเร็จของเรา ค่าสมาชิกจากคุณคืองบประมาณสำคัญในการทำงานของแอมเนสตี้

บอกให้เราทราบหน่อยหากคุณคือสมาชิกแอมเนสตี้ แจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ส่งที่ข้อความเฟสบุคแอมเนสตี้ และรอรับของที่ระลึกจากเรา!