วันพุธ, กุมภาพันธ์ 18, 2558

'อึ้งกิมกี่' วันนี้ขอใช้ภาษาให้เข้ากับบรรยากาศตรุษจีน


อึ้งกิมกี่' วันนี้ขอใช้ภาษาให้เข้ากับบรรยากาศตรุษจีน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่คอกแถลงข่าวหน้าทำเนียบรัฐบาล

ที่จริงเจ้าหน้าที่อาจจะไม่หวังร้าย แต่ด้วยความเขลาเลยกลายเป็นประสงค์ไม่ค่อยดี (ประไพดีกว่า ฮ่า ฮ่า)

จัดเก้าอี้ให้นั่ง มีเชือกกั้น ดู (ด้วยสายตาสากล) แล้วเห็นเจตนากีดกันชัดแจ๋ว

นักข่าวที่ไหนๆ ในโลก ถ้าต้องมานั่งอย่างนี้ เขาไม่เรียกว่าไปทำข่าว

ดีกว่าเข้าแถวรอแจกแต๊ะเอียนิดเดียว