วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 14, 2558

เจาะลึกทั่วไทย 12/2/58 : อุปทูตสหรัฐฯ เปิดเกมรุกไทยอีก



https://www.youtube.com/watch?v=VM6GODUN_cU

Published on Feb 11, 2015

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.05 - 10.00 น. เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกประเด็น "อุปทูตสหรัฐฯ เปิดเกมรุกไทยอีก" ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์