วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 14, 2558

คลิปคืนความจริง...สมบัติ บุญงามอนงค์: พวกเขาล้มการเลือกตั้ง เพื่อสร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหาร (1)https://www.youtube.com/watch?v=tivyhXdTODc&feature=youtu.be

Published on Feb 10, 2015
สมบัติ บุญงามอนงค์: พวกเขาล้มการเลือกตั้ง เพื่อสร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหาร (1)
.....................

ชื่อของ สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บ.ก.ลายจุด ในฐานะแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง นั้นมีความโดดเด่นและมั่นคงในจุดยืนการต้า­นรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ สมบัติ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ก­ารยึดอำนาจของ รสช. และต่อเนื่องมาจนถึงพฤษภาคม 2535 เมื่อมีการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เขาเป็นหนึ่งในแกนนำ "เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร" และกลุ่มพลเมืองภิวัตน์ ในการณรงค์ต้านรัฐประหารและโหวตล้มรัฐธรรม­นูญ คณะรัฐประหาร และเริ่มต้นใช้สัญลักษณ์สีแดงเรื่อยมา

หลังเหตุการณ์ล้อมปราบคนเสื้อแดง ในเหตุการณ์ เมษา-พฤษภา 2553 ขณะที่ขบวนการกำลังระส่ำระสาย สมบัติได้ลุกขึ้นมาประท้วงเชิงสัญลักษณ์ และกลายเป้นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางกา­รเมืองตลอดมาในรอบ 10 ปี

เมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. ที่จะล้มการเลือกตั้งเพื่อสร้างเงื่อนไขไป­สู่การรัฐประหาร สมบัติเป็นคนหนึ่งที่ออกมารณรงค์ทั้งในนาม­ปัจเจกชน กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอื่น ๆ เช่น สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย กลุ่ม 2 เอา 2 ไม่เอา เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง และคัดค้านการรัฐประหาร

แต่ด้วยพลังของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ที่ต้องการฝืนความเปลี่ยนแปลงได้ทำให้การเ­ลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 กลายเป็นโมฆะ จนกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญไปสู่การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

หลังจากนั้น สมบัติ ยังคงเคลื่่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร จนนำมาสู่การจับกุมต้นเดือนมิถุนายน 2557 เขาถูกคุมขัง ดำเนินคดีโดยศาลทหาร ครอบครัวถูกคุกคาม บัญชีธนาคารถูกอายัด และยังคงต้องขึ้นศาลทหารเป็นกิจวัตร แต่ก็มิได้ทำให้เขายอมรับอำนาจรัฐประหาร ได้ แม้ว่าการเคลื่อนไหวจะถูกจำกัดก็ตามที

ในโอกาสครบ 1 ปี การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 คืนความจริงได้สนทนากับ สมบัติ บุญงามอนงค์ และน่าจะเป็นครั้งแรก ๆ ที่สมบัติได้เปิดใจเกี่ยวกับความคิดทางการ­เมืองของตนหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา