วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 23, 2558

ก่อน - พิพากษา - เจ้าสาวหมาป่า 23 กุมภาพันธ์ 2558 คืนความจริง ชวนมาฟัง ทัศนะคนทำ/คนดู/คนอ่าน ศิลปะแขนงต่าง ๆ- เป็นเอก รัตนเรือง : ศิลปะที่ดี คือศิลปะที่ฟรี
https://www.youtube.com/watch?v=X-otvH6_JDY
- วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง : การจะไปเอาเป็นเอาตายกับงานศิลปะมันบ้าไปหน่อย
https://www.youtube.com/watch?v=mIuHlU3BjZA
- อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล : เมื่อสิ้นไร้เสรีภาพ ประเทศนี้ยังมีศิลปินอยู่อีกไหม?
https://www.youtube.com/watch?v=xQc6z49tnNI- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ : หัวใจของประชาธิปไตยคือเสรีภาพของการแสดงออก
https://www.youtube.com/watch?v=7w_iNmdlkt4
- ไอดา อรุณวงศ์ : ไม่มีมากไป หรือน้อยไป มีแต่มีหรือไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นเท่านั้น
https://www.youtube.com/watch?v=yqv1OXuzVx0- ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น : กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องเสรีภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=HPXF0oCkzPMทัศนัย เศรษฐเสรี : ศิลปะไม่ใช่อาชญากรรม
https://www.youtube.com/watch?v=ac-abckR0Oo
- มิตร ใจอินทร์ : ทำไมศิลปินไทยกลับมาไล่ล่าคนที่เห็นต่างที่อาศัยเสรีภาพในการทำงาน ?
https://www.youtube.com/watch?v=TYZpEMeLkfg- ประกิต กอบกิจวัฒนา : ความคิดไม่ได้ทำร้ายใคร
https://www.youtube.com/watch?v=pThoeLjwdPU- ธีระวัฒน์ มุลวิไล : เราต้องการหาแสงสว่าง
https://www.youtube.com/watch?v=0atHl0nLjME